“de todo un pouco”Archive for the ‘’ Category

Algunhas medidas propostas polo M15M

Luns, Maio 30th, 2011

Os paso algunas de las medidas acordadas por las asambleas del 15M.

SI ESTAS DE ACUERDO , DIFÚNDELO

SI HAY QUE CORTAR… CORTEMOS

En Bélgica llevan casi 1 año sin gobierno y estan en la gloria, EL SISTEMA FUNCIONA SÓLO CON UNAS BUENAS Leyes

España debe bajar su déficit en 9,4 puntos porcentuales en la próxima década, una de las reducciones más drásticas del mundo, según el Fondo Monetario Internacional… que además pide un recorte en las prestaciones sanitarias de nuestro paí­s para reducir la deuda. Menudo panorama.

¿No crees que ha llegado el momento de coger el toro por los cuernos?…

ELIMINAR EL SENADO. NORUEGA, SUECIA, DINAMARCA, NO TIENEN SENADO, ALEMANIA SOLO 100 SENADORES, EE.UU. UN SENADOR POR CADA ESTADO. LOS GRANDES TEÓRICOS DEL DERECHO INTERNACIONAL Y CONSTITUCIONAL (DUVERGER, JELLINEC, ETC.) OPINAN QUE ES UNA CÁMARA INNECESARIA, PRESCINDIBLE Y QUE ESTÁ EN EXTINCIÓN, ¿ENTONCES POR QUÉ TENEMOS QUE MANTENER A 260 SENADORES? DE ESTA FORMA AHORRAREMOS 3.500 MILLONES DE EUROS CADA AÑO.

ELIMINAR LA PENSIÓN VITALICIA DE TODOS LOS DIPUTADOS, SENADORES Y DEMÁS “PADRES DE LA PATRIA “.

REVISAR LOS SUELDOS DE ESTOS ALCALDES QUE SE PONEN LOS SUELDOS QUE LES DA LA GANA.

CAMBIAR LAS LEYES, Y ADEMÁS DE CÁRCEL PARA LOS LADRONES, OBLIGAR A QUE TODO EL DINERO QUE HAN ROBADO LOS POLÍTICOS Y DEMÁS “ADJUNTOS” VUELVA A LAS ARCAS DE DONDE HAN SIDO ROBADO. (p.e. Pachulis, Pantojas, Bonos, Juan Guerra, hij@s de Chavez, Matas, Munar, Lopez, Camps, etc…)

ELIMINAR los coches oficiales (no es posible que tengamos más coches oficiales que USA).

Anular TODAS las tarjetas de crédito oficiales (que cada uno pague con la propia) y poner en la calle a TODOS los “cargos de confianza” (tenemos funcionarios de sobra para encargarse de esas labores).

ELIMINAR A TODOS los diplomáticos excepto un embajador y un cónsul en cada paí­s. (No es posible que gastemos en esto más que Alemania y Reino Unido).

Con eso, y con rebajar un 30% las partidas 4, 6 y 7 de los PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO (transferencias a sindicatos, partidos políticos, fundaciones opacas y varios) se ahorrarí­an más de 45.000 millones de Euros, no harí­a falta tocar las pensiones ni los sueldos de los funcionarios, ni subir el IVA, como tampoco harí­a falta recortar 6.000 millones de Euros en inversión pública.

Tiene razón el FMI cuando dice que “un buen plan de ajuste podrí­a incluso acelerar la actividad económica”.

CON LA MITAD DEL DINERO QUE EL ESTADO SE AHORRARÍA CON ESTAS MEDIDAS, SE ACABARÍA LA CRISIS EN ESPAÑA

¿España censura Internet?

Venres, Xaneiro 28th, 2011

¿Aindas pensas que Internet é libre?

Excelentes infografías para ver cal é a actitude dos gobernos coa circulación da información, quén censura e qué censura, baseándose en dados de Reporteiros sen fronteiras. Penso que non censura o que non sabe ou non ten capacidade, todos os demáis en maior ou menor medida cortan o acceso a distintos tipos de iformación.
Para ver a infografía real visitade a páxina de Evan You

Alina Cojocaru

Luns, Xaneiro 17th, 2011


Alina Cojocaru e Johan Kobborg en Dance pas de deux

Feliz 2011: Tudo de bom para voçés

Xoves, Decembro 30th, 2010

Inglaterra, século XVIII

Martes, Decembro 14th, 2010

“Metan a todos os banqueiros en sacos cheos de serpes e céibenos ao Támesis”

Non hai como encherlles a andorga

Luns, Decembro 6th, 2010

Traballa que estes teñen que comer :
– 86.000 concellais
– 9.000 alcaldes
– 17 presidentes de autonomías
– 1.600 parlamentarios autonómicos
– 350 diputados en Cortes (que non pagan o IRPF)
– 300 senadores
– 200 parlamentarios en Estrasburgo
– 600 Asesores presenciais
– 20 ministros e todos os seus adláteres.
Hai Alcaldes que gañan máis que o Presidente do Gobierno.

E poder pagar IMPOSTOS como:
Imposto sobre a renta IRPF (en parte por adiantado, como retencións)
Imposto sobre os automoveis novos, e polo uso do coche (de circulación).
Impostos aos bens personais.
Imposto aos bens das empresas (IAE)

E tan felices que aínda nos damos o luxo de pagar un 18% de IVA por estos impostos.
Ademáis de todos os trámites e pagos nacionais e municipais (TASAS).

Wikileaks Mirrors

Venres, Decembro 3rd, 2010

Find all the current Wikileaks Mirrors here. Helpful, if the main site – wikileaks.org – is down.

Home About

* wikileaks.ch – Temporary Wikileaks Page [46.51.171.90, 184.72.37.90]

* wikileaks.org – Official Wikileaks Page [46.51.171.90, 184.72.37.90]

* cablegate.wikileaks.org – Secret US Embassy Cables [91.194.60.90, 91.194.60.112, 204.236.131.131]

* chat.wikileaks.org – Secure SSL Chat Page [88.80.13.160]

* sunshinepress.org – Secure Document Submission Page [88.80.2.32]

* wikileaks.com – Points to Official Site [88.80.13.160]

* wikileaks.net – Points to Official Site [88.80.13.160]

* wikileaks.biz – Points to Official Site [88.80.13.160]

* wikileaks.de – Points to Official Site [88.80.13.160]

* wikileaks.eu – Points to Official Site [88.80.13.160]

* wikileaks.fi – Points to Official Site [88.80.13.160]

* wikileaks.mobi – Points to Official Site [88.80.13.160]

* wikileaks.nl – Points to Official Site [88.80.13.160]

* wikileaks.pl – Points to Official Site [88.80.13.160]

* wikileaks.us – Points to Official Site [88.80.13.160]

* ljsf.org – Points to Official Site [88.80.13.160]

Real mirrors on different IP Addresses

* wikileaks.info – Mirror hosted in Switzerland [62.2.16.94]

* wikileaks.se – Mirror hosted in Sweden [88.80.6.179]

* nyud.net – Mirror hosted in the United States [129.170.214.192]

Important Wikileaks Links

* twitter.com/wikileaks – Official Wikileaks Twitter Page

* facebook.com/wikileaks – Official Wikileaks Facebook Page
Vía blog de Suso Baleato

Manifesto por unha rede neutral

Xoves, Decembro 2nd, 2010

«Os cidadáns e as empresas usuarias de Internet adheridas a este texto MANIFESTAMOS:

1. Que Internet é unha Rede Neutral por deseño, dende a súa creación até a súa actual implementación, na que a información flúe de maneira libre, sen discriminación ningunha, en función de orixe, destino, protocolo ou contido.

2. Que as empresas, emprendedores e usuarios de Internet puideron crear servizos e produtos nesa Rede Neutral sen necesidade de autorizacións nin acordos previos, dando lugar a unha barreira de entrada practicamente inexistente que permitiu a explosión creativa, de innovación e de servizos que define o estado da rede actual.

3. Que os usuarios, emprendedores e empresas de Internet puideron definir e ofrecer os seus servizos en condicións de igualdade, levando o concepto da libre competencia até extremos nunca antes coñecidos.

4. Que Internet é o vehículo de libre expresión, libre información e desenrolo social máis importante co que contan os cidadáns e empresas. A súa natureza non debe ser posta en risco baixo ningún concepto.

5. Que para posibilitar esa Rede Neutral as operadoras deben transportar paquetes de datos de maneira neutral, sen erixirse en “aduaneiros” do tráfico e sen favorecer ou prexudicar a uns contidos por riba doutros.

6. Que a xestión do tráfico en situacións puntuais e excepcionais de saturación das redes debe acometerse de xeito transparente, de acordo a criterios homoxéneos de interese público e non discriminatorios nin comerciais.

7. Que a dita restrición excepcional do tráfico por parte das operadoras non pode converterse nunha alternativa sostida á inversión de redes.

8. Que a dita Rede Neutral se ve ameazada por operadoras interesadas en chegar a acordos comerciais polos que se privilexie ou degrade o contido segundo a súa relación comercial coa operadora.

9. Que algúns operadores do mercado queren “redefinir” a Rede Neutral para manexala de acordo cos seus intereses, e esa pretensión debe ser evitada; a definición das regras fundamentais do funcionamento de Internet debe basearse no interese de quen a usan, non de quen as proven.

10. Que a resposta ante esta ameaza para a rede non pode ser a inacción: non facer nada equivale a permitir que intereses privados poidan de facto levar a cabo prácticas que afectan ás liberdades fundamentais dos cidadáns e a capacidade das empresas para competir en igualdade de condicións.

11. Que é preciso e urxente instar ao Goberno a protexer dun xeito claro e inequívoco a Rede Neutral, co fin de protexer o valor de Internet de cara ao desenrolo dunha economía máis produtiva, moderna, eficiente e libre de inxerencias e intromisións indebidas. Para iso é preciso que calquera moción que se aprobe vincule de xeito indisolúbel a definición de Rede Neutral no contido da futura lei que se promova, e non condicione a súa aplicación a cuestións que pouco teñen que ver con esta.

A Rede Neutral é un concepto claro e definido no ámbito académico, onde non suscita debate: os cidadáns e as empresas teñen moito dereito a que o tráfico de datos recibido ou xerado non sexa manipulado, terxiversado, impedido, desviado, priorizado ou retrasado en función do tipo de contido, do protocolo ou aplicación empregado, da orixe ou destino da comunicación nin de calquera outra consideración allea á da súa propia vontade. Ese tráfico tratarase como unha comunicación privada e exclusivamente baixo mandato xudicial poderá ser espiado, trazado, arquivado ou analizado no seu contido, como correspondencia privada que é en realidade.

Europa, e España en particular, atópanse no medio dunha crise económica tan importante que obrigará ao cambio radical do seu modelo produtivo e a un mellor aproveitamento da creatividade dos seus cidadáns. A Rede Neutral é crucial á hora de preservar un ecosistema que favoreza a competencia e innovación para a creación dos innumerábeis produtos e servizos que quedan por inventar e descubrir. A capacidade de traballar en rede, de xeito colaborativo, e en mercados conectados, afectará a todos os sectores e todas as empresas do noso país, o que converte a Internet nun factor clave actual e futuro no noso desenrolo económico e social, determinando en gran medida o nivel de competitividade do país. De aí a nosa profunda preocupación pola preservación da Rede Neutral.

Por todo iso instamos con urxencia ao Goberno español a ser proactivo no contexto europeo e a lexislar de xeito claro e inequívoco neste sentido.

Esta entrada é unha tradución do Manifiesto por una red neutral no blogue de Enrique Dans. Síntete libre de reproducir, traducir e compartir isto onde quixer.

Moitas grazas, xente de Mallando na e-ira.
Visto en O levantador de minas

Sin conexión

Mércores, Novembro 17th, 2010

Ultimamente teño isto abandonado e débese a un asunto persoal que me impide estar conectado.

Un cordial saúdo a todos

VAMOS FECHAR A RTP

Xoves, Novembro 11th, 2010

SE ÉS PORTUGUÊS E GOSTAS DE PORTUGAL TENS O DEVER DE FAZER ALGUMA COISA.

CHEGA DE SERMOS ALDRABADOS, ROUBADOS, GOZADOS.
CHEGA DE FALTAS DE RESPEITO POR QUEM TRABALHA.
O LUÍS NAZARÉ DISSE QUE BASTAVA QUE PRIVATIVASSEM A RTP PARA NÃO HAVER ESTA AVALANCHE DE CORTES NAS RECEITAS E AUMENTOS DE IMPOSTOS.
EM VEZ DISSO , O GOVERNO QUER AUMENTAR EM 30% A TAXA DE AUDIOVISUAL DEBITADA NA FACTURA DA EDP PARA PAGAR OS ORDENADOS MILIONÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA RTP, por ex.:
Judite de Sousa: 15.000,00 EUR / mês x 14 meses
Catarina Furtado: 25.000,00 EUR / mês x 14 meses
Malato: 20.000,00 EUR / mês x 14 meses
O escritor: 16.000,00 EUR / Mês x 14 meses
O chefe de programação: 17.000,00 EUR / mês x 14 meses
etc., etc., etc..
Por outro lado um casal que tenha 1 filho e ganhe no seu conjunto 800,00 EUR mês é-lhe retirado o abono de família.
Esta gente está no seu perfeito juízo?
Devem estar a gozar com a nossa cara. Até aqui pensaram que eramos todos estupidos. Agora pensam que somos parvos. E se este orçamento passar a culpa é dos todos os portugueses que deixam o país ser gerido por estes politicozinhos provincianos que nunca geriram nada, que não sabem nada, que levaram o país à falência, que fizeram leis para terem 2, 3 e 4 reformas e deixar o povo à míngua.
ESTAMOS A VIVER A DITADURA DA DEMOCRACIA DE LADRÕES.
VENHA O FMI. VENHA BRUXELAS. VENHA A ALEMANHA. VENHA ESPANHA. VENHAM TODOS GOVERNAR ESTE PAÍS.
POLÍTICOS PORTUGUESES DEMITAM-SE.
VENDAM A RTP. FECHEM A RTP. NÃO NOS ROUBEM O PÃO NOSSO DE CADA DIA.
DEIXEM-NOS VIVER COM DIGNIDADE. DEIXEM VIVER OS NOSSOS FILHOS PORQUE TÊM ESSE DIREITO. NÃO NOS ASFIXIEM MAIS.
Enviado por Jacinto